English | French | Swahili
Statistics
Filename Language Country General Reserved Words Calendar Languages Countries Currencies
nd_ZW.xml Ndebele, Northern Zimbabwe 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
dje_NE.xml Zarma Niger 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
tst_DZ.xml Português Brazil 79 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 %
twq_NE.xml Tasawaq Niger 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ln_CD.xml Lingála DR Congo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kab_DZ.xml Kabyle Algeria 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
vun_TZ.xml Vunjo Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
lag_TZ.xml Langi Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
gog_TZ.xml Gogo Tanzania 62 % 96 % 79 % 100 % 0 % 0 %
shi_Tfng_MA.xml Tachelhit Morocco 97 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 %
fuc_SN.xml Fulfulde/ Pulaar Senegal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
dav_KE.xml Taita Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ki_KE.xml Gikuyu Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
guz_KE.xml Gusii Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
mer_KE.xml Meru Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
nmg_CM.xml Kwasio Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
luo_KE.xml Luo Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
dyo_SN.xml Jola-Fonyi Senegal 93 % 79 % 87 % 100 % 50 % 96 %
kea_CV.xml Cape Verdean Creole Cape Verde Islands 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
bm_ML.xml Bamanankan Mali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
wo_SN.xml Wolof Senegal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sn_ZW.xml Shona Zimbabwe 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ig_NG.xml Igbo Nigeria 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pko_KE.xml Pökot Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
af_NA.xml Afrikaans Namibia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
son_ML.xml Songhay Mali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
khq_ML.xml Koyra Chiini Mali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ewo_CM.xml Ewondo Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rwk_TZ.xml Rwa Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
tzm_MA.xml Tamazight, Central Atlas Morocco 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
mg_MG.xml Malagasy Madagascar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
swc_CD.xml Swahili (Congo) DR Congo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ksb_TZ.xml Shambala Tanzania 97 % 96 % 94 % 100 % 100 % 100 %
cgg_UG.xml Kiga Uganda 100 % 96 % 94 % 100 % 99 % 98 %
ha_NE.xml Hausa Niger 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sw_TZ.xml Swahili Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
bez_TZ.xml Bena Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
teo_UG.xml Teso Uganda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sbp_TZ.xml Sangu Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
nyf_KE.xml Giryama Kenya 86 % 0 % 1 % 100 % 100 % 100 %
mas_KE.xml Maa Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
luy_KE.xml Luyia Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rn_BI.xml Rundi Burundi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
so_SO.xml Somali Somalia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 %
ti_ET.xml Tigrigna Ethiopia 97 % 93 % 94 % 100 % 100 % 96 %
ee_GH.xml Éwé Ghana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
nus_SD.xml Nuer Sudan 100 % 93 % 100 % 100 % 22 % 0 %
pap_CW.xml Papiamento Curaçao 97 % 100 % 100 % 100 % 35 % 0 %
bem_ZM.xml Bemba Zambia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
en_GB.xml English United Kingdom 86 % 100 % 97 % 100 % 100 % 100 %
ak_GH.xml Akan Ghana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
fr_FR.xml French France 76 % 25 % 92 % 100 % 100 % 100 %
ha_NG.xml Hausa Nigeria 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yo_NG.xml Yoruba Nigeria 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ti_ER.xml Tigrigna Eritrea 93 % 86 % 96 % 100 % 100 % 96 %
naq_NA.xml Nama/Damara Namibia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sw_KE.xml Swahili Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ses_ML.xml Koyraboro Senni Mali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
jmc_TZ.xml Machame Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
shi_MA.xml Tachelhit Morocco 97 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 %
mas_TZ.xml Maa Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pt_MZ.xml Portuguese Mozambique 69 % 25 % 92 % 100 % 100 % 100 %
fuc_GN.xml Fulfulde/ Pulaar Guinea 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
teo_KE.xml Teso Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kde_TZ.xml Makonde Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
plt_MG.xml Plateau Malagasy Madagascar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
mfe_MU.xml Morisyen Mauritius 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
xog_UG.xml Soga Uganda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
bas_CM.xml Basaa Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ebu_KE.xml Embu Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
lg_UG.xml Luganda Uganda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kln_KE.xml Kalenjin Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
bxk_KE.xml Bukusu Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
mua_CM.xml Mundang Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
arb_SA.xml Arabic, Standard Saudi Arabia 72 % 25 % 95 % 100 % 100 % 96 %
pt_PT.xml Portuguese Portugal 69 % 25 % 92 % 100 % 100 % 100 %
af_ZA.xml Afrikaans South Africa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
seh_MZ.xml Sena Mozambique 100 % 64 % 83 % 100 % 100 % 100 %
vai_Latn_LR.xml Vai Liberia 86 % 75 % 31 % 100 % 100 % 98 %
son_NE.xml Songhay Niger 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
vai_Vaii_LR.xml Vai Liberia 76 % 75 % 31 % 100 % 100 % 98 %
ar_EG.xml Arabic Egypt 72 % 25 % 95 % 100 % 100 % 96 %
sg_CF.xml Sango Central African Republic 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rng_TZ.xml Rombo Tanzania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
lub_CD.xml Luba-Katanga DR Congo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
asa_TZ.xml Asu Tanzania 100 % 96 % 94 % 100 % 99 % 100 %
fuc_MR.xml Fulfulde/ Pulaar Mauritania 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
saq_KE.xml Samburu Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ksf_CM.xml Bafia Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
nyn_UG.xml Nyankore Uganda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yav_CM.xml Yangben Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
rw_RW.xml Rwanda Rwanda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
kam_KE.xml Kamba Kenya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
agq_CM.xml Aghem Cameroon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
am_ET.xml Amharic Ethiopia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ful_SN.xml Fula Senegal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
om_ET.xml Oromo Ethiopia 100 % 86 % 100 % 98 % 24 % 13 %
mgh_TZ.xml Makhuwa-Meetto Tanzania 38 % 93 % 83 % 98 % 62 % 0 %
tig_ER.xml Tigré Eritrea 52 % 0 % 90 % 95 % 56 % 13 %
tn_BW.xml Tswana Botswana 90 % 93 % 100 % 86 % 13 % 0 %
zu_ZA.xml Zulu South Africa 72 % 64 % 92 % 84 % 0 % 0 %
xh_ZA.xml Xhosa South Africa 72 % 14 % 92 % 84 % 0 % 0 %
st_LS.xml Sotho, Southern Lesotho 76 % 0 % 92 % 80 % 0 % 0 %
aa_ET.xml Afar Ethiopia 86 % 0 % 90 % 25 % 6 % 11 %
sid_ET.xml Sidamo Ethiopia 52 % 0 % 90 % 25 % 5 % 11 %
wal_ET.xml Wolaytta Ethiopia 52 % 0 % 90 % 25 % 56 % 13 %
ts_ZA.xml Tsonga South Africa 100 % 100 % 76 % 25 % 25 % 0 %
nml_CM.xml Ndemli Cameroon 86 % 29 % 23 % 5 % 0 % 0 %
klu_CD.xml Kiluba DR Congo 86 % 93 % 83 % 2 % 0 % 0 %
bbk_CM.xml Babanki Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
hna_CM.xml Mina Cameroon 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
wob_CI.xml Wè Northern Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tog_MW.xml Tonga Malawi 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nse_ZM.xml Nsenga Zambia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mos_BF.xml Mòoré Burkina Faso 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
rng_MZ.xml Ronga Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
snk_ML.xml Soninke Mali 66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ndc_MZ.xml Ndau Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
daf_CI.xml Dan Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ngl_MZ.xml Lomwe Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
dag_GH.xml Dagbani Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
any_CI.xml Anyin Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ve_ZA.xml Venda South Africa 79 % 46 % 95 % 0 % 2 % 0 %
igl_NG.xml Igala Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ss_SZ.xml Swati Swaziland 66 % 0 % 92 % 0 % 0 % 0 %
urh_NG.xml Urhobo Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
anc_NG.xml Ngas Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kcg_NG.xml Tyap Nigeria 7 % 0 % 92 % 0 % 0 % 2 %
igb_NG.xml Ebira Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ha_Latn_GH.xml Hausa Ghana 79 % 14 % 69 % 0 % 0 % 0 %
gby_NG.xml Gbari Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kuj_TZ.xml Kuria Tanzania 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
led_CD.xml Lendu DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
fan_GA.xml Fang Gabon 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bum_CM.xml Bulu Cameroon 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tll_CD.xml Tetela DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
sba_TD.xml Ngambay Chad 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
alz_CD.xml Alur DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
sop_CD.xml Songe DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
abc_MA.xml Test language Morocco 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kwy_CD.xml Kongo, San Salvador DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
rnd_CD.xml Ruund DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
hem_CD.xml Hemba DR Congo 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
dua_CM.xml Douala Cameroon 86 % 89 % 100 % 0 % 0 % 0 %
nyy_TZ.xml Nyakyusa-Ngonde Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
crs_SC.xml Seselwa Creole French Seychelles 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
swb_KM.xml Comorian Comoros 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mwe_TZ.xml Mwera Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
azo_CM.xml Awing Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
zga_TZ.xml Kinga Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ruc_UG.xml Ruuli Uganda 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
baz_CM.xml Tunen Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bss_CM.xml Akookse Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
laj_UG.xml Lango Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ttj_UG.xml Tooro Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ymm_SO.xml Maay Somalia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
hdy_ET.xml Hadiyya Ethiopia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
gaa_GH.xml Ga Ghana 79 % 36 % 92 % 0 % 0 % 2 %
fvr_SD.xml Fur Sudan 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mug_CM.xml Musgu Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
shy_DZ.xml Tachawit Algeria 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tem_SL.xml Themne Sierra Leone 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
lue_ZM.xml Luvale Zambia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kj_AO.xml Kwanyama Angola 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
men_SL.xml Mende Sierra Leone 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
lok_SL.xml Loko Sierra Leone 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
cce_MZ.xml Chopi Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
maw_GH.xml Mampruli Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ng_NA.xml Ndonga Namibia 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kus_GH.xml Kusaal Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nso_ZA.xml Sotho, Northern South Africa 72 % 0 % 92 % 0 % 0 % 0 %
bci_CI.xml Baoulé Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nr_ZA.xml Ndebele, Southern South Africa 72 % 0 % 92 % 0 % 0 % 0 %
nup_NG.xml Nupe-Nupe-Tako Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kaj_NG.xml Jju Nigeria 55 % 0 % 95 % 0 % 0 % 2 %
cch_NG.xml Tsam Nigeria 7 % 0 % 95 % 0 % 0 % 2 %
bin_NG.xml Edo Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
anw_NG.xml Anaang Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
fmp_CM.xml Fe'Fe' Cameroon 59 % 89 % 33 % 0 % 0 % 0 %
mdj_CD.xml Mangbetu DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
btb_CM.xml Beti/Mengisa Cameroon 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
jab_NG.xml Hyam Nigeria 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
umb_AO.xml Umbundu Angola 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
xwl_BJ.xml Xwla Benin 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
yaf_CD.xml Yaka DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nga_CD.xml Ngbaka DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
cjk_CD.xml Chokwe DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
myb_TD.xml Mbay Chad 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
luc_UG.xml Aringa Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
har_Arab_ET.xml Harari Ethiopia 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
now_TZ.xml Nyambo Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ijn_NG.xml Kalabari Nigeria 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
haq_TZ.xml Ha Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
shk_SD.xml Chollo Sudan 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
byv_CM.xml Medumba Cameroon 14 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
oku_CM.xml Oku Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
abb_CM.xml Bankon Cameroon 0 % 79 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nwe_CM.xml Ngwe Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kbp_TG.xml Kabiyé Togo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kri_SL.xml Krio Sierra Leone 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mey_MR.xml Hassaniyya Mauritania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
maf_CM.xml Mafa Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
sus_GN.xml Susu Guinea 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tum_MW.xml Tumbuka Malawi 52 % 54 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ttq_NE.xml Tamajaq, Tawallammat Niger 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ny_MW.xml Nyanja Malawi 52 % 39 % 92 % 0 % 0 % 2 %
wec_CI.xml Wè Western Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bza_LR.xml Bandi Liberia 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
vmw_MZ.xml Makhuwa Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
srr_SN.xml Serer-Sine Senegal 76 % 61 % 37 % 0 % 0 % 0 %
kwm_NA.xml Kwambi Namibia 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bba_BJ.xml Baatonum Benin 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
knc_NG.xml Kanuri, Central Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
dtm_ML.xml Dogon Mali 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mzm_NG.xml Mumuye Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
gbr_NG.xml Gbagyi Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kmb_AO.xml Mbundu Angola 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
lol_CD.xml Mongo-Nkundu DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
lgg_UG.xml Lugbara Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kdm_NG.xml Kagoma Nigeria 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nnb_CD.xml Nande DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kdj_UG.xml Karamojong Uganda 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
yom_CD.xml Yombe DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
pem_CD.xml Phende DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kmw_CD.xml Komo DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
hav_CD.xml Havu DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
har_ET.xml Harari Ethiopia 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
suk_TZ.xml Sukuma Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
rim_TZ.xml Nyaturu Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
irk_TZ.xml Iraqw Tanzania 62 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tzm_Tfng_MA.xml Tamazight, Central Atlas Morocco 31 % -4 % 1 % 0 % 0 % 0 %
ruf_TZ.xml Luguru Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
yao_MW.xml Yao Malawi 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bbj_CM.xml Ghomálá’ Cameroon 52 % 100 % 17 % 0 % 0 % 0 %
ybb_CM.xml Yemba Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
yat_CM.xml Yambeta Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nyo_UG.xml Nyoro Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
kpe_LR.xml Kpelle Liberia 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mnk_SN.xml Mandinka Senegal 76 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
cib_GH.xml Gbe, Ci Ghana 45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bej_SD.xml Bedawi Sudan 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
gux_BF.xml Gourmanchéma Burkina Faso 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tui_CM.xml Tupuri Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
fon_BJ.xml Fon Benin 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tsc_MZ.xml Tswa Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
yal_GN.xml Yalunka Guinea 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
gxx_CI.xml Wè Southern Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
loz_ZM.xml Lozi Zambia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
sef_CI.xml Senoufo, Cebaara Côte d'Ivoire 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
chw_MZ.xml Chuwabu Mozambique 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
spp_ML.xml Senoufo, Supyire Mali 66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nih_TZ.xml Nyiha Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
dga_GH.xml Dagaare, Southern Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mxc_ZW.xml Manyika Zimbabwe 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
gur_GH.xml Farefare Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
idu_NG.xml Idoma Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
iso_NG.xml Isoko Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tiv_NG.xml Tiv Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
izi_NG.xml Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
fr_SN.xml French Senegal 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
efi_NG.xml Efik Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
en_ZA.xml English South Africa 69 % 0 % 59 % 0 % 0 % 0 %
ibb_NG.xml Ibibio Nigeria 55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
lgm_CD.xml Lega-Mwenga DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
fan_GQ.xml Fang Equatorial Guinea 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ebo_CG.xml Teke-Eboo Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ijc_NG.xml Izon Nigeria 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
shr_CD.xml Shi DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
rif_MA.xml Tarifit Morocco 45 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 %
ktu_CD.xml Kituba DR Congo 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
har_Latn_ET.xml Harari Ethiopia 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
mhi_UG.xml Ma'di Uganda 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
thv_DZ.xml Tamajight Algeria 83 % 96 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nim_TZ.xml Nilamba Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
rif_Tfng_MA.xml Tarifit Morocco 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
heh_TZ.xml Hehe Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
hay_TZ.xml Haya Tanzania 93 % 0 % 1 % 0 % 22 % 0 %
pbr_TZ.xml Pangwa Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nnh_CM.xml Ngiemboon Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nym_TZ.xml Nyamwezi Tanzania 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
nge_CM.xml Ngemba Cameroon 0 % -4 % 0 % 0 % 0 % 0 %
myx_UG.xml Masaba Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
tuv_KE.xml Turkana Kenya 52 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %
ach_UG.xml Acholi Uganda 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
xon_GH.xml Konkomba Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
sgw_ET.xml Sebat Bet Gurage Ethiopia 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
dyu_BF.xml Jula Burkina Faso 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
bfa_SD.xml Bari Sudan 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
ada_GH.xml Dangme Ghana 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
din_SD.xml Dinka Sudan 76 % 0 % 60 % 0 % 0 % 0 %